Fyll ut skjema

Takk! Melding er sendt.

- Rask avklaring av alarmårsak

- Umiddelbar kontakt mellom alarmstasjon og bolig

- Hjelp til å finne sikreste vei ut ved brann

- En betryggende stemme i en stresset situasjon