Fyll ut skjema

- Rask avklaring av alarmårsak

- Umiddelbar kontakt mellom alarmstasjon og bolig

- Hjelp til å finne sikreste vei ut ved brann

- En betryggende stemme i en stresset situasjon

Rogaland Alarmtjenester AS

Longhammarvegen 7, 5536 Haugesund

Nikkelveien 10, 4313 Sandnes

© 2018 Rogaland Alarmtjenester AS