- Seriekoblede, optiske røykvarslere med både stemme og

   alarmsignal (du mottar i tillegg en SMS ved utløst alarm)

- 30 sekunders responstid ved utløst alarm

- Bildeverifisering ved brann og innbrudd

- Gratis utrykning med utvendig og innvendig inspeksjon

  uansett årsak (Unntak er åpenbar misbruk av tjenesten)

Les hva andre mener om brannalarmer:

https://www.dinside.no/bolig/dette-ma-du-vite-om-roykvarslerne-dine/68934925

Fyll ut skjema

Takk! Melding er sendt.